Theo Báo điện tử   - ngày 15/2/2014
Bản phúc trình của Học viện chiến lược Úc  (ASPI) nhận định: Trung Quốc là hiểm họa lớn nhất đối với nền an ninh Úc và an ninh châu Á. Sự nguy hiểm của Trung Quốc xuất phát từ hai nguyên nhân chính: sự lớn mạnh của nền kinh tế và khả năng rút lui ra khỏi khu vực của một nước Mỹ đang bị yếu dần.